วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Character Design ProjectCharacter Design สร้าง Mascot มาทำ Animation ในเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาที
วิชา Animation Design นาย พีรติ จึงประกอบ 5211306815
สาขาวิชา ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Character Design

Character Design 
Mr.2B หรือ นายดินสอสอน เป็น Mascot สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555
ได้แรงบันดาลใจมาจาก ดินสอทั่วไป เนื่องจาก"ดินสอ"เป็นจุดเริ่มต้นของผลงาน
 การวิจัยต่างๆกระบวนการวิจัย3ส / 3R ( ส.ที่2 สมมุติฐาน )และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
 มีนิสัย สนุกสนาน ร่าเริง มีความรอบคอบ เฉลียวฉลาด มีหน้าตายิ้มแย้ม เป็นมิตรกับทุกคน


งานกลุ่ม Animation -กลุ่ม2-102-Learn To Fly....

                                        งานกลุ่ม Animation Design กลุ่ม 2 รอบเช้า
                                        งาน Stop Motion เรื่อง Learn To Fly....
                                        โดยมี Animator 3 ท่านด้วยกันดังนี้...
                                        1.นาย  พีรติ  จึงประกอบ
                                        2.นาย  ดุสิต  มณียัง
                                        3.นาย  ภูริทัต  มีสมบัติ
                                        เรื่องราวจะประมาณว่า...
                                        นกเพนกวินที่มีความส่วนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
                                        เพื่อนฝูง วันนึงอยากบินได้ จึงได้หารู้ไม่ว่า?
                                        การบินจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามกันได้เลยครับ..

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

การเรียนครั้งที่ 6

   สอนการใช้ Free Software การ Install และการ Uninstall การใส่เสียง Story Board
การทำงาน
1.Pre poduction
2.เทคนิคงาน Animation
3.ทำขนาด 1024x720

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

การเรียนครั้งที่5

วันนี้เตรียมการทำ Project Character Design โดยการเรียนรู้การวิจัย เป็นเวปการวิจัยของ มช. ออกแบบ mascot ของการทำ ขั้นต่อกระบวนการต่างๆ การทำ Chanracter Design ควรทำหลายมุมมอง และ ท่าทาง
หลากหลาย และ นำเสนอคำอภิธานศัพท์ Stop Motion / Vocal Track ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มทำงานประกวด
Adobe Award 2555 จัด Story Board และ นำเสนออาจารย์ต่อไป...

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555